Workshop inför uppstart av Driftområde Centrum genomförd tillsammans med Västerås Stad

17 april, 2012

Den 18/5 -12 startar Västmanlands Fastighetsskötsel entreprenaden på drift och skötsel av område Centrum åt Västerås Stad. Entreprenaden omfattar yttre renhållning, trädgårds- och parkskötsel, gatuunderhåll, gräsklippning och snöröjning. 
Upphandlingen är en funktionsupphandling och i syfte att beställare och utförare ska få en samsyn av nivån i åtgandet och nuvarande nivå genomfördes en så kallad Workshop. 
I enlighet med Stadens målsättning om att bli Sverige Cykelstad 2014, genomfördes Workshopen på cykel.