Nedtagning av dåliga träd sker med unikt kranmonterat sågaggregat

26 juli, 2012

Västmanlands Fastighetsskötsel hjälper Västerås Stad att såga ner ett 10-tal dåliga träd. 
Fastighetskötsel samarbetar med Silverstadens åkeri som har ett unik kranmonterat sågaggregat. Nedtagningen kan på så sätt ske både effektivare och säkrare.
Ris och stammar fraktas med Fastighetsskötsels lastväxlare till IL Recycling för flisning.