september 2012

Ris blir till Flis

19 september, 2012

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att ta ner flera döda almar på Stadens mark. Här lastar Philip kranflaket fullt med ris för vidare transport till IL Recycling på Saltängen där materialet flisas och blir till energi. Den största stammen hade en diameter på 120 cm. 

Full rullians med framkomlighetsbeskärning inför vintern

16 september, 2012

För att plogresultatet och framkomligheten för trafikanterna och arbetsmaskinerna ska bli så bra som möjligt till vintern, jobbar vi nu förfullt med att framkomlighetsbeskära växtligheten runt bil- och gc-vägarna.  Vi använder oss av Husqvarnas ny kedjeröjsåg, 535FBx. Motorn till sågen sitter på en bärmes och en båge över huvudet med en elastisk lina avlastar kroppen