TV4 Västerås gör reportage hos Oss om ny InfraControl-app

22 oktober, 2012

Västerås Stad har lanserat en ny app för smartphones där Västerås medborgare kan felanmäla fel och brister på kommunens mark. Tackvare telefonens inbyggda kamera och GPS sparas ett foto på felet och exakt position. Detta snabbare upp hela processen samt att vi som entreprenör på förhand vet vad som är fel och kan komma förberedda och till rätt plats snabbare för avhjälpning.

Klicka på följande länk för att se TV4´s