september 2013

Viktig med en fungerande dagvattenavledning

19 september, 2013

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att åtgärda en dagvattenledning som inte fungerar. Innan grävmaskin tagits på plats har ledningen filmats i syfte att kunna välja rätt metod. Problemet visad sig vara en rot som följt ledningen. Ledningen friläggdes med vår grävmaskin och rotens längd hade följt inuti ledningen i hela 7 meter.

Ljungplanteringarna förgylls med lampborstgräs

9 september, 2013

Hösten är i antågande och vi jobbar förfullt med plantering utav ljungen.Till årets uppsättning av ljungplanteringar har vi valt att spetsa till dem med lampbortsgräs eller på latin, Pennisetum.

Trapprenovering på Blåsbo

1 september, 2013

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att renovera trapp #38 på Blåsbo.Trappsteg gjuts om, räcke svetsas och riktas samt rändalen för vattenavledningen tas fram och leds ned mot en ny kupolbrunn i gräsytan. Brunnen är en perkolationsbrunn där vatten från omkringliggande gräsyta kan samlas upp och ledas bort.