Viktig med en fungerande dagvattenavledning

19 september, 2013

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att åtgärda en dagvattenledning som inte fungerar. Innan grävmaskin tagits på plats har ledningen filmats i syfte att kunna välja rätt metod. Problemet visad sig vara en rot som följt ledningen. Ledningen friläggdes med vår grävmaskin och rotens längd hade följt inuti ledningen i hela 7 meter.