november 2013

Tät och fin gran pryder Stora Torget

20 november, 2013

Under eftermiddagen och kvällen transporterades den över 12 meter höga granen ner till stora torget för uppsättning. Transporten utfördes med följebilar och lossningen gjordes med vår kranbil. Jesper, Erkki, Mikael, Lasse och Stefan hjälpes åt med att passa in granen för en rak och säker uppställning. Granen står nu på plats och innan skyltsöndagen den

Nu börjar adventsstämningen inta centrala Västerås på allvar

13 november, 2013

Citerat från VLT;”På torsdagen smyckades träden längs Stora gatan med ljushängen på uppdrag av Västerås stad.  Ljushängen kommer även att hängas upp i träden vid Bondtorget och längs Vasagatan för tredje året i rad. Stora gatan och Hantverkargatan kommer också att prydas med de konstgjorda granarna som västeråsarna känner igen sedan några år tillbaka. Längs Köpmangatan

Konor görs om från buskyta till gräsyta

11 november, 2013

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att göra om en buskyta till gräsmatta. För uppdraget används företagets smidiga grävmaskin från Volvo på 5,5 ton samt 3-axlig lastväxlare för tur- och returtransport av massor.

Stubbfräsning i brantslänt

3 november, 2013

Vi börjar arbetsveckan med en annorlunda stubbfräsning i Svartåns slänt. Det är ett flertal stubbar som ska fräsas ned för att sedan återställa ytan med jord och gräsfrö. Som säkerhet används företagets grävare som mothåll för att inte stubbfräsen ska åka ned i ån