mars 2014

Nu är våren här!

23 mars, 2014

Nu är våren här och vi jobbar för fullt med att ta upp sanden efter vinterns halkbekämpning. Vi har 6 st sandupptagare igång och betydligt fler som blåser och valser fram gruset till de asfalterade ytorna. Vissa maskiner går 2 skift.

Runt trafikerade vägar valsas gruset fram med grävmaskin

23 mars, 2014

Runt trafikerade ytor har Fastighetsskötsel valt att använda grävmaskin med sopval för framvalsning gruset. Det är både effektivare och säkrare att valsa fram gruset på detta sätt.

Hamling av Pilar längs Sjöhagsvägen

19 mars, 2014

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att hamla 2 stora pilar efter Sjöhagsvägen. Med hänsyn till pilarnas storlek används sky-lift för uppdraget

Västerås Slott ska lysas upp

16 mars, 2014

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att gräva ned el till belysningspunkterna som ska lysa upp slottet. Fastighetsskötsel utför uppdraget som underentreprenör till Harakers Bygg.Då kunden vill att återställningen ska gå så fort som möjligt samt synas minimalt har gräset torvats och jorden separerat för att kunna återfyllas i samma ordning som det avlägsnades