Västerås Slott ska lysas upp

16 mars, 2014

Västmanlands Fastighetsskötsel har fått i uppdrag att gräva ned el till belysningspunkterna som ska lysa upp slottet. Fastighetsskötsel utför uppdraget som underentreprenör till Harakers Bygg.
Då kunden vill att återställningen ska gå så fort som möjligt samt synas minimalt har gräset torvats och jorden separerat för att kunna återfyllas i samma ordning som det avlägsnades