Kvalitet och Miljö

Vi har sett det som en självklarhet att alla medarbetare löpande ska genomgå utbildning inom områdena kvalitet och miljö. Lika självklart är det att vi varje år undersöker vad både kunder och medarbetare tycker. Sammantaget har detta vårt arbetssätt lett till genomgående mycket bra betyg och fina vitsord. Vi är övertygade om att det ska fortsätta så och jobbar vidare med ständiga förbättringar. Vi vet att Du som kund kommer att märka det. Företaget är certifierat både genom ISO 9001 och ISO 14001.

skarmklipp3

 

 


Vår historia

historik_4_1 (1)