Vi anlägger trädgårdar och grönytor på bästa sätt

Hem » Våra tjänster » Grönyteskötsel

Grönyteskötsel & ogräsbekämpning

Välskötta grönytor är inte bara fint för ögat, det är även bra för såväl den biologiska mångfalden som för miljön i stort. Vi utför gräsklippning, linjering, dressning, gödsling och luftning av grönytor.

Idrottsanläggningar

Vi hjälper idrottsanläggningar med gräsklippning och skötsel av olika typer av grönytor. Vi utför gräsklippning, linjering, dressning, gödsling och luftning. Vår stora maskinpark gör att vi kan ta oss an allt från större fotbollsplaner till skötsel av grusplaner och rekreationsområden.

Samfälligheter

Behöver er samfällighet hjälp med att hålla gräsytor och lekplatser fina och välskötta? Vi hanterar såväl gräsklippning som ogräsbekämpning och erbjuder säsongsavtal för er samfällighet.

Bostadsrättsföreningar

Vi ser till att innergårdar och parkeringsplatser kring er bostadsrättsförening hålls välskött året runt. Vi hanterar såväl gräsklippning som ogräsbekämpning för bostadsrättsföreningar och erbjuder fasta avtal som sträcker sig över hela året, dessa omfattar ofta all typ av skötsel utomhus.

Industriområden

Alla ytor på- och kring industriområden behöver hållas välskött och snyggt. Vi tar hand om den yttre entreprenaden, såsom gräsklippning och ogräsbekämpning på både små och stora grönområden runt industriområdet. Kontakta oss för offert eller rådgivning.

Västmanlands Fastighetsskötsel

Grönyteskötsel av alla ytor

Välskötta grönytor är inte bara fint för ögat, det är även bra för såväl den biologiska mångfalden som för miljön i stort. Genom att klippa, rensa, kratta, ta bort sly och vattna så hjälper du gräs, buskar och träd att växa bättre.

Kontakta oss